Με επικεφαλής εταίρο του έργου INTERREG – ADRION το Επιμελητήριο Χανίων | Διήμερο Workshop και εκδήλωση ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας στα Τίρανα.

Με την συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χανίων ως επικεφαλής εταίρου του διασυνοριακού προγράμματος INNOVAGRO (INTERREG ADRION) πραγματοποιήθηκε 12 και 13 Οκτωβρίου στα Τίρανα της Αλβανίας εκδήλωση ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας και workshop σε θέματα δικτύωσης επιχειρήσεων.
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησαν στη συνάντηση που φιλοξενήθηκε από την Ένωση Επιμελητηρίων Αλβανίας, το μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων Δημήτρης Μουντάκης και ο Διευθυντής της Εταιρείας Ανάπτυξης Χανίων Θοδωρής Τσιμρικίδης.
Η εκδήλωση ενίσχυσης της εξωστρέφειας ΜΜΕ του Αγροδιατροφικού Κλάδου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έκθεσης αγροδιατροφικών προϊόντων και περιελάμβανε παρουσιάσεις εταιριών προερχόμενες από όλα τα κράτη μέλη του προγράμματος (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Σερβία, Αλβανία). Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν σε γιγαντοοθόνη, συνοδεύθηκαν από έκθεση των προϊόντων και έτσι δόθηκε η ευκαιρία στους εκθέτες να δημιουργήσουν επαφές μεταξύ τους και να προωθηθούν επιχειρηματικά σε τοπικούς παράγοντες.
Την εκδήλωση εξωστρέφειας στα Τίρανα, τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Αλβανίας κ. Νίκο Πελέσι.
Κατά την διάρκεια του Τεχνικού Σεμιναρίου (Workshop) που ακολούθησε ειδικοί σε θέματα Δικτύωσης Επιχειρήσεων έκαναν εισηγήσεις πάνω σε θέματα όπως:
– Αδυναμίες συνεργασίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα
– Πλεονεκτήματα συνεργασίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα και
– Παράγοντες επιτυχίας για την λειτουργία κοινοπραξιών
Στην συζήτηση συμμετείχαν τόσο οι Εμπειρογνώμονες με τις εισηγήσεις τους όσο και οι επιχειρήσεις με παρεμβάσεις τους με αμοιβαία οφέλη.
Να υπενθυμίσουμε ότι επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Επιμελητήριο Χανίων και συμμετέχουν Περιφέρεια Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, INSULEUR, Αλβανία (Ένωση Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων Αλβανίας), Ιταλία (Επαρχία της Potenza, Πανεπιστήμιο Basilicata, Γενική Συνομοσπονδία Γεωργίας), Σερβία (Επιμελητήριο Σερβίας) και Σλοβενία (Ινστιτούτο για Ολοκληρωμένες Λύσεις Ανάπτυξης – Ε-zvod). Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.060.000 ευρώ, διάρκεια 24 μήνες και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών εταιρειών και στην εξεύρεση τρόπων προώθησης και δικτύωσης της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό κλάδο, μέσα από την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων.
Αναφορικά με την Κρήτη, το έργο θα βελτιώσει την εξωστρέφεια των τοπικών προϊόντων και των επιχειρήσεων στις νέες αγορές.

Η ΕΤΑΝ εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα GSS-VET

Σήμερα ανακοινώθηκε η συμμετοχή της ΕΤΑΝ στο σχήμα υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος GSS-VET.

Πρόκειται για τη συνέχεια του προγράμματος GS-Skills που είχε υλοποιήσει το Επιμελητήριο Χανίων και έχει ως στόχο το σχεδιασμό 2 προγραμμάτων εκπαίδευσης (επιπέδων 4-5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσώοντων) για εγκαταστάτες συστημάτων γεωθερμίας και ηλιοθερμίας, τα οποία θα περιλαμβάνουν καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Στο σχήμα συμμετέχουν 15 εταίροι από 4 χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Γερμανία, Ισπανία), με επικεφαλής το ΤΕΙ Κρήτης. Η διάρκεια του έργου είναι 3 χρόνια και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €1.362.241. Στη τριετή διάρκεια του έργου, αναμένεται να εισρεύσουν στην ΕΤΑΝ €52.445.

Προκηρύχθηκε η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Στόχος του προγράμματος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων μέσω ΠΣ ορίστηκε από 23 Μαρτίου 2017 ώρα 13:00 έως 17 Μαΐου και ώρα 16:00.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.