Κανονισμός Λειτουργίας Αιθουσών Εκδηλώσεων ΕΒΕΧ

Το νέο κανονισμό λειτουργίας που θα διέπει τις αίθουσες εκδηλώσεων που διαθέτει το Επιμελητήριο Χανίων στις εγκαταστάσεις του παρουσίασε η ΕΤΑΝ ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΧ.

Ο κανονισμός ψηφίστηκε ομόφωνα και τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Μπορείτε να δείτε τον νέο κανονισμό λειτουργίας αιθουσών εδώ.

Νέο Λογότυπο για το ΕΒΕΧ

Η ΕΤΑΝ προχώρησε στο μερικό επανασχεδιασμό του λογοτύπου του Επιμελητηρίου Χανίων.

Παρακάτω φαίνεται το καινούριο λογότυπο στην ελληνική και αγγλική εκδοχή του.

________