Διενέργεια Έρευνας για τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ

Ανακοινώθηκε σήμερα η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ για την ανάθεση στην ΕΤΑΝ η διεξαγωγή έρευνας για την «αποτύπωση ικανοποίησης των πολιτών για θέματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στο Δήμο Χανίων».

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η ΕΤΑΝ αναλαμβάνει έργο για λογαριασμό της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ και εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της έρευνας θα γίνει σε 40 με 50 εργάσιμες ημέρες. Για την εκπόνηση του έργου θα απασχοληθούν εξειδικευμένοι επαγγελματίες που έχουν άριστη γνώση του αντικειμένου και συμμετείχαν στην υλοποίηση ανάλογων εργασιών στο παρελθόν.