Αναβάθμιση Ιστοσελίδας Επιμελητηρίου Χανίων

Η ΕΤΑΝ ανακοινώνει ότι ξεκινάει τις εργασίες για τον ολικό επανασχεδιασμό και αναβάθμιση της υπάρχουσας ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου Χανίων.

Στόχος της αναβάθμισης είναι να ενσωματώσει τις παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες που θα προστεθούν στο απώτερο μέλλον στις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου, καθώς και να βελτιώσει την ποιότητα των υφιστάμενων παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2017.

Enter Chania: η Επιχειρηματική Πύλη των Χανίων

Η ΕΤΑΝ σε συνεργασία με την εταιρεία Multimedia Systems Center SA υπέγραψαν σύμβαση έργου για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Enter Chania”.

Ο κύριος στόχος του Enter Chania είναι να αποτυπώσει όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένα την επιχειρηματική δραστηριότητα στο Νομό Χανίων και ταυτόχρονα να προσφέρει στις επιχειρήσεις διαδικτυακές υπηρεσίες προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και εν γένει τη θέση τους στην αγορά.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή τον Ιούνιο του 2017.