Στατιστικά Στοιχεία Εξαγωγών 2010-2016

Την επεξεργασία και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις εξαγωγές των Κρητικών επιχειρήσεων, και ειδικότερα των Χανιώτικων, ανέλαβε για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Χανίων η ΕΤΑΝ.

Ένα μέρος από την ανάλυση των δεδομένων παρατίθεται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πηγή: Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης