Διενέργεια Έρευνας για τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ

Ανακοινώθηκε σήμερα η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ για την ανάθεση στην ΕΤΑΝ η διεξαγωγή έρευνας για...

Προκηρύχθηκε η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

Στόχος του προγράμματος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της...

Νέο Λογότυπο για το ΕΒΕΧ

Η ΕΤΑΝ προχώρησε στο μερικό επανασχεδιασμό του λογοτύπου του Επιμελητηρίου Χανίων. Παρακάτω φαίνεται το καινούριο λογότυπο στην ελληνική και αγγλική...

Στατιστικά Στοιχεία Εξαγωγών 2010-2016

Την επεξεργασία και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις εξαγωγές των Κρητικών επιχειρήσεων, και ειδικότερα των Χανιώτικων, ανέλαβε για...

Enter Chania: η Επιχειρηματική Πύλη των Χανίων

Η ΕΤΑΝ σε συνεργασία με την εταιρεία Multimedia Systems Center SA υπέγραψαν σύμβαση έργου για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Enter...

1 2 3