Κανονισμός Λειτουργίας Αιθουσών Εκδηλώσεων ΕΒΕΧ

Το νέο κανονισμό λειτουργίας που θα διέπει τις αίθουσες εκδηλώσεων που διαθέτει το Επιμελητήριο Χανίων στις εγκαταστάσεις του παρουσίασε η ΕΤΑΝ ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΧ.

Ο κανονισμός ψηφίστηκε ομόφωνα και τίθεται άμεσα σε ισχύ.

Μπορείτε να δείτε τον νέο κανονισμό λειτουργίας αιθουσών εδώ.