Ιστοσελίδα ΕΒΕΧ

Η ΕΤΑΝ επιμελήθηκε του σχεδιασμού της αναβαθμισμένης ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου Χανίων, με στόχο να ενσωματώσει με πιο φιλικό και ταυτόχρονα αποδοτικό τρόπο τις υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις-μέλη του.