Η ΕΤΑΝ εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα GSS-VET

Σήμερα ανακοινώθηκε η συμμετοχή της ΕΤΑΝ στο σχήμα υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος GSS-VET.

Πρόκειται για τη συνέχεια του προγράμματος GS-Skills που είχε υλοποιήσει το Επιμελητήριο Χανίων και έχει ως στόχο το σχεδιασμό 2 προγραμμάτων εκπαίδευσης (επιπέδων 4-5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσώοντων) για εγκαταστάτες συστημάτων γεωθερμίας και ηλιοθερμίας, τα οποία θα περιλαμβάνουν καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Στο σχήμα συμμετέχουν 15 εταίροι από 4 χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Γερμανία, Ισπανία), με επικεφαλής το ΤΕΙ Κρήτης. Η διάρκεια του έργου είναι 3 χρόνια και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €1.362.241. Στη τριετή διάρκεια του έργου, αναμένεται να εισρεύσουν στην ΕΤΑΝ €52.445.