Εταιρεία Ανάπτυξης Χανίων

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Χανίων (ΕΤΑΝ), είναι μια θυγατρική εταιρεία του Επιμελητηρίου Χανίων (ΕΒΕΧ), με μοναδικό μέτοχο το Επιμελητήριο και είναι επιδοτούμενη από αυτό. Το ΕΒΕΧ, όντας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), έχει ιδρύσει αυτή την αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία προκειμένου να διευκολύνει και να επιταχύνει τις λειτουργίες του και τη συμμετοχή του σε προγράμματα.

Η ΕΤΑΝ είναι οργανωμένη και στελεχωμένη ώστε να παρέχει μια ευρεία γκάμα άμεσων και έμμεσων υπηρεσιών στην επιχειρηματική κοινότητα των Χανίων, τη δυτικότερη περιφέρεια του νησιού της Κρήτης.

Στηρίζει την οργάνωση, πληροφόρηση, συμβουλευτική και τα θέματα διευκόλυνσης, τα οποία παρέχει τακτικά σε πολυάριθμες επαγγελματικές ενώσεις και τους επτά δήμους των Χανίων σχετικά με τις τοπικές επιχειρήσεις και την οικονομία της περιφέρειας.