Δικτύωση

Η δικτύωση της ΕΤΑΝ, είναι στην ουσία αυτή του ΕΒΕΧ, η οποία περιλαμβάνει όλα τα Επιμελητηριακά σώματα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων:

Περιφερειακό επίπεδο (Περιφέρεια Κρήτης και Περιφερειακή Ενότητα Χανίων)

Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Κρήτης

Υπάρχει μια άτυπη αλλά στενή συνεργασία ανάμεσα στα τέσσερα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της Κρήτης, τα οποία είναι το Επιμελητήριο Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Αυτό το δίκτυο χρησιμοποιείται για θέματα που προέρχονται από τις Περιφερειακές αρχές της Κρήτης και είναι σημαντικό στην προώθηση των επιχειρηματικών ενδιαφερόντων της Κρητικής επιχειρηματικής κοινότητας σε επίπεδο περιφέρειας και περιφερειακής ενότητας.

Αναπτυξιακή Κρήτης

Πρόκειται για μια περιφερειακή εταιρεία, στην οποία είναι μέτοχοι τα τέσσερα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και οι δύο περιφερειακές συνεταιριστικές τράπεζες (Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων).

Ο κύριος σκοπός της είναι να διαχειρίζεται δομικά προγράμματα για επιχειρήσεις της περιφέρειας, λαμβάνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αξιολογώντας τα και επιβλέποντας την ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων. (Ιστοσελίδα)

Διμερής και πολυμερής δικτύωση

Η ΕΤΑΝ και το ΕΒΕΧ διατηρούν συχνές επίσημες και ανεπίσημες συνεργασίες με τα περιφερειακά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κρήτης, όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.

Επίσης, διατηρούν συχνή επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, σχετικά με θέματα τοπικής ανάπτυξης και με όλους τους εμπορικούς συλλόγους και τις επιχειρηματικές ομάδες, πολλοί από τους οποίους έχουν τα γραφεία τους στο κτήριο του ΕΒΕΧ.

Η κατά περίπτωση πολυμερής δικτύωση, συντηρείται για περιφερειακά θέματα καθώς προκύπτουν και συνήθως η τοποθεσία αυτών των συσκέψεων είναι το κτήριο του ΕΒΕΧ στο κέντρο της πόλης των Χανίων.

Εθνικό επίπεδο

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Το ΕΒΕΧ είναι μέλος στην εθνική ένωση των ελληνικών Εμποροβιομηχανικών Επιμελητηρίων. Το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (ΓΕ.ΜΗ.) είναι ενσωματωμένο και χειρίζεται σε εθνικό επίπεδο από την ΚΕΕΕ, και σε τοπικό επίπεδο από τα αντίστοιχα ΕΒΕ. Είναι επίσης το κοινό σώμα των για τα ΕΒΕ της χώρας και τις σχέσεις τους με την Γενική Κυβέρνηση, τα Ευρωεπιμελητήρια και την Ευρωπαϊκή Ένωση. (Ιστοσελίδα)

Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών

Στόχος του είναι να αναπτύξει κάθε είδους μεταφορά στην Ελλάδα. Η ειδική σημασία του προέρχεται από την ιδιαίτερη γεωγραφία της χώρας, με αρκετά κατοικούμενα νησιά ιδιαίτερης οικονομίας και θέματα μεταφορών. (Ιστοσελίδα)

Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών – ΕΟΑΕΝ

Ιδρύθηκε προκειμένου να εστιάσει στην ανάπτυξη των νησιωτικών περιφερειών It was established to focus on the development of island regions and their businesses. It is the foremost business network dedicated to the development of the many island economies of Greece with considerable networking in the EU and the neighboring regions. (Ιστοσελίδα)

Επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Eurochambres

Το κυρίως σώμα των ΕΒΕ στην Ευρώπη, όπου όλα τα ΕΒΕ είναι μέλη μέσω των εθνικών τους ενώσεων. Είναι το κυρίως σώμα των ΕΒΕ σε ότι έχει να κάνει με τα πολιτικά και διοικητικά σώματα της ΕΕ. (Ιστοσελίδα)

Δίκτυο Νησιωτικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – INSULEUR

Ένα νησιωτικό δίκτυο των ΕΒΕ της ΕΕ για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών της ΕΕ. (Ιστοσελίδα)

Διεθνές επίπεδο

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο – ICC

Αυτό είναι το διεθνές σώμα των ΕΒΕ, το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό και την πιστοποίηση του διεθνούς εμπορίου. (Ιστοσελίδα)

Συνδέσμος των Μεσογειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων – ASCAME

Ένα ειδικό περιφερειακό σώμα των ΕΒΕ, το οποίο περιλαμβάνει ΕΒΕ από τις συνορεύουσες χώρες του νότου. (Ιστοσελίδα)

Δικτύωση βασισμένη σε έργα

Η ΕΤΑΝ και το ΕΒΕΧ διατηρούν και καλλιεργούν συνεχώς σχέσεις με διάφορες περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς επιχειρηματικές οντότητες οι οποίες έχουν κοινά ενδιαφέροντα και μπορούν να επωφεληθούν αμοιβαία από συνεργασίες σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης.