Αναβάθμιση Ιστοσελίδας Επιμελητηρίου Χανίων

Η ΕΤΑΝ ανακοινώνει ότι ξεκινάει τις εργασίες για τον ολικό επανασχεδιασμό και αναβάθμιση της υπάρχουσας ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου Χανίων.

Στόχος της αναβάθμισης είναι να ενσωματώσει τις παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες που θα προστεθούν στο απώτερο μέλλον στις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου, καθώς και να βελτιώσει την ποιότητα των υφιστάμενων παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2017.